A magyar nyelvben 3 igeidő van (jelen, múlt, jövő). Az angolban ehhez képest 12 (4 jelen, 4 múlt, 4 jövő). A mindennapi beszédben ennek egy részét használjuk csak, de azért többet, mint hármat! Az igeidők és egyéb szerkezetek magyarázatánál a minimálisra fogok törekedni. Sokszor a kevesebb több. Kevesebb információt könnyebb befogadni. Ugyanakkor a kevesebb nem mindenhez elég. Tehát a magyarázatokat szintekre osztom. Ha az 1. szint már érthető és tudod alkalmazni, akkor jöhet a 2. és így tovább. Minden szinten hozzáteszünk valamit az eddig tanultakhoz, így tökéletesítve tudásunkat.

Az angol igeidők helyes használatának titka, hogy hozzárendeljük őket a megfelelő életszituációkhoz! Építsünk itt a logikára, akarjuk megérteni, ne pedig bemagolni! Kérjük hozzá tanár segítségét ha szükséges! Ezen kívül minden igeidőhöz hozzárendelünk egy úgynevezett „igeidőcsomagot” is, ami minimális információt tartalmaz arról, hogyan kell az adott igeidőt megalkotni.

Fontos! Az igeidőket bemutató cikkek elsősorban a rendszerezést segítik, illetve segítenek megérteni, hogy milyen helyzetekben használd őket. A teljesség igénye nélkül mutatok rá a legfontosabb sajátosságokra, melyek egy-egy igeidőt jellemeznek.

Ennyi információ elég ahhoz, hogy megismerkedjetek az első igeidővel (Egyszerű jelen), de aki szeretne egy kis rálátást a 12 igeidőre, az olvasson tovább.

Kicsit bővebben a 3×4 (12) igeidőről:

Mindhárom igeidőnek (jelen, múlt, jövő) négy aspektusa van, ami azt jelenti, hogy a cselekvést / történést egy bizonyos módon szemléljük. Minden aspektus kifejez valamiféle látásmódot. A négy aspektus: folyamatos / egyszerű / befejezett / folyamatos befejezett. Nézzük mit fejezünk ki velük:

  • Folyamatos: a szóban is benne van, folyamatosságot fejez ki, valami éppen zajlik, zajlott vagy zajlani fog adott időn keresztül folyamatosan.
  • Egyszerű: ha a folyamatos igeidőt egy vonallal ábrázolnám az idővonalon, akkor ezt egy ponttal lehetne leginkább ábrázolni. Nincs folyamata, egyszer megtörténik / megtörtént. Sokszorozni persze lehet ezt a pontocskát (eseményt), akkor jutunk el a szokások ábrázolásához.
  • Befejezett (Perfect): egy esemény / cselekvés befejeződött ugyan, de ezzel nem zárult le a dolog: a következménye kihat a későbbiekre és ez a következmény fontosabb, mint maga az esemény!
  • Folyamatos befejezett: a fent említett cselekvés folyamatosan, adott időn keresztül zajlott és nagy valószínűséggel még mindig zajlik. Ha esetleg már befejeződött, akkor az nem régen történt és ugyanúgy kihat a jelenre vagy a későbbiekre.

Minél magasabb szinten beszéled a nyelvet, annál több igeidőt tudsz használni a megfelelő helyen és időben. Vannak olyan helyzetek, amikor a nem odaillő igeidő használata félreértéshez vezethet, mert a jelentés teljesen különböző. Máskor a különbség nem okoz nagy problémát, mert mondjuk a szövegkörnyezet és a helyzetből adódó egyéb információk kiegészítik a jelentést.

Olvass sokat! Ha szövegkörnyezetben találkozol a különböző igeidőkkel, egy idő után ráérzel, hogy melyik igeidővel mit is akar kifejezni a szöveg írója. Ezt a folyamatot gyorsíthatod azzal, ha minden igeidőről megjegyzel néhány alap információt. Ezután már csak fel kell fedezned ezeket a sajátosságokat a szövegben. A saját felfedezéseid minden magyarázatnál értékesebbek! Jó szórakozást hozzá!

És most lássuk az egyszerű jelen időt részleteiben.

Az angol igeidők
Megosztás: