1.lépés: Mikor használjuk?

„Régmúlt’-nak is nevezzük, mert akkor használjuk, amikor már eleve a múltról beszélünk és a múlt egy adott pontjából egy még régebbi pontra utalunk vissza.

2.lépés: Igeidő csomag: mi kell a képzéséhez?

Magyarázat példákkal:

FONTOS! Mindig két esemény van, az egyik a múltban, a másik annál régebben történt és valamilyen összefüggés van közöttük.

(+) When I got to the cinema the film had started.

Mire a moziba értem a film elkezdődött.

(-) She went with them to the cinema because she hadn’t seen the film.

Elment velük a moziba, mert nem látta (még) a filmet.

(?) Had they gone when you arrived?

Elmentek mire odaértél?

Látszik, hogy amit az angol nyelv két külön igeidővel fejez ki (időrendi sorrend), addig ugyanezt a magyar nyelvben a „mire” (=amikorra) szó használatával pontosítjuk. Ez a jelenség gyakori, hiszen a magyar nyelvben csak három igeidőből választhatunk. 🙂

3.lépés: Kulcsszavak és példamondatok:

  • She called the police because someone had stolen her car.
  • because – gyakran használjuk ok-okozati összefüggés kifejezésére
  • After he had done his homework, he went running.
  • Az „after” és „before” szavak megerősítik az események sorrendjét.
  • When I arrived they had already eaten the cake.
  • „when” + ” already” -együtt szintén pontosítják az időrendet.
  • Had the painter finished by the time you got home?
  • „by the time”= mikorra, amikorra. Pont, mint a magyar nyelvben. 🙂

4. lépés: Gyakorlás

Az úgynevezett „narrative tenses” (past simple / continuous/ perfect/ perfect continuous) segítségével már választékos múlt idejű történetet lehet kerekíteni. Legközelebb erre fogok mutatni egy példát.

Befejezett múlt idő (Past Perfect)
Megosztás: