1. lépés: Mikor használjuk?

Amikor rendszerességről, szokásokról beszélünk. Illetve amikor általános igazságokat állapítunk meg. A példamondatok minden magyarázatnál többet érnek! Tanulmányozd őket! Képzeld el és kapcsold össze a mondatok szituációit a ténnyel, hogy ezekben a helyzetekben egyszerű jelen időt kell használnod!  (Az igeidőkről általában itt olvashatsz.)

  • Szokások:

I get up at 6 o’clock every day.

They never have breakfast.

He walks to school.

6 órakor szoktam kelni.

Sosem reggeliznek.

Gyalog jár iskolába.

  • Általános igazságok

They live in Budapest.

She likes animals.

We have a new car.

Budapesten laknak.

(Ő) szereti az állatokat.

Új autónk van.

2. lépés: Igeidő csomag. Tartalmazza a legfontosabb információkat, ami az igeidőhöz kapcsolódik.

(+) Állító mondatban: az ige végére „s” végződést teszünk, amennyiben egyes szám harmadik személyben kívánjuk ragozni (egyes szám 3. személy = he, she, it). Például: She sleeps on the sofa. = (Ő) a kanapén szokott aludni. Egyéb esetben nem kell „s” végződés: They sleep in the bedroom. = Ők a hálószobában alszanak. (= szoktak aludni!)

(-) Tagadó mondatban: don’t vagy doesn’t kerül az ige elé: She doesn’t sleep in the bedroom. = (Ő) nem a hálószobában szokott aludni.

(?) Kérdő mondat esetén: a Do vagy Does segédigét használjuk. Például: Does she sleep on the sofa? = (Ő) a kanapén szokott aludni?

Fontos! A fenti magyarázat és a kép segítségével memorizáljuk ezeket az adatokat. Kis mennyiségű információ, valóban csak annyi, amitől egyszerű jelen idő az egyszerű jelen idő! Próbáljuk ezt a képet elraktározni a memóriánkban, majd párszor mondjuk el magunknak, hogy mit is jelentenek a leírt adatok.

3. lépés Kulcsszavak

A teljesség igénye nélkül itt olyan szavakat sorolok fel, amiket gyakran használunk együtt az egyszerű jelen idővel, azaz, amikor szokásainkról beszélünk! Tanuljuk meg ezt a pár szót, melyek lehetővé teszik, hogy életszerű példamondatokat alkossunk.

always= mindig, usually= általában, often= gyakran, sometimes= néha, never= soha, every day= minden nap, once a week= egyszer egy héten, on Mondays= hétfőnként

4. lépés Gyakorlás.

Alkossunk állító, tagadó és kérdő mondatokat a leírás és a példamondatok segítségével. Amennyiben még kevés a szókincsünk, a tanulás részeként keressünk ki egy-egy új szót a szótárból a példamondatok megalkotásához. A példamondat alkotás remek szókincsfejlesztő gyakorlat is egyben! Néhány további mondat, mely segít az önellenőrzésben:

(+) I never watch TV.

(+) He goes to work by car.

(-) You don’t cook on Sundays.

Sosem nézek tévét.

Ő autóval jár dolgozni.

Te / Ti nem szoktatok főzni vasárnaponként.

( -) She doesn’t eat fruit every day.

Ő nem eszik minden nap gyümölcsöt.

(?) Do you drink coffee?

(?) Does Peter drink coffee?

Szoktál / Szoktatok kávét inni?

(Szokott Péter kávézni?) (Péter = he, tehát E/3 ragozást igényel)

Fontos! Vizsgáld meg a fenti példamondatok, hasonlítsd össze a megtanult szabályokkal. Melyik szabályt alkalmaztuk az egyes mondatoknál? Gondold át.

+ 1 lépés: Kérdő mondat fajtái.

A kérdőmondatok két félék lehetnek: eldöntendő („igen” vagy „nem” választ igény) vagy kérdőszavas. Nézzük meg a szórendet mindkét esetben:

(?) Do they live in Hungary?

(?) Where do they live?

(?) Does she have a dog?

(?) Why does she have a dog?

Ők Magyarországon laknak?)

Hol laknak ők?

Van kutyája?

Miért van kutyája?

Láthatjuk, hogy a szórend megegyezik, annyi a változás, hogy a kérdőszó a mondat elejére kerül. Alkossunk hasonló kérdő mondat párokat gyakorlásként!

Jó gyakorlást mindenkinek és ne felejtsétek el tudatosan élvezni a sikert! (Hogyan? Itt találsz még néhány ötletet!). Mondatalkotás egy idegen nyelven. Lásd meg benne a fejlődés lehetőségét! Miért ne kezdenél MOST naplót írni angolul? Kezdhetnéd a mindennapjaid / szokásaid leírásával. 🙂

Egyszerű jelen idő – Present Simple (1.szint)
Megosztás: