1.lépés: Mikor használjuk?

Amikor éppen folyamatban lévő eseményekről beszélünk, most zajlanak, valaki éppen végzi ezeket a cselekvéseket. Nézzük a példamondatokat:
(Az igeidőkről általában itt olvashatsz.)

My mum is cooking.

I’m writing an article.

It’s raining.

They are having lunch.

Az anyukám (éppen most) főz.

(Éppen) cikket írok.

Esik az eső.

(Ők) ebédelnek.

Figyeld meg, hogy míg a magyar mondatokban az „éppen” szóval hangsúlyozzuk a tényt, hogy folyamatban van a cselekvés, addig az angol mondatban ez nem szükséges, mert maga a folyamatos igeidő kifejezi. A tanulás során gondolatban érdemes az „éppen” szóval fordítani, mert ez erősíti bennünk a pontos jelentést (a folyamatosság érzését).

2. lépés: Igeidő csomag. A folyamatos jelen esetében a legegyszerűbb ha memorizáljuk a három példamondatot. Ennek mintájára egyszerűen alkothatunk új mondatokat:

A folyamatos jelen szerves része a „lenni”  ige ragozott alakja (I am / you are / he is / she is / it is / we are / you are / they are). Gyakran ezeknek az összevont alakjait használjuk (I’m / you’re / she’s / he’s / it’s / we’re / you’re/ they’re). Ezt követi az ige, melyet „-ing” végződéssel látunk el.

(+) Állító mondatban tehát, további példamondatokon keresztül: I’m walking in the park. / You’re reading. / Kate is doing her homework. / We’re watching a film. / They’re sleeping.

(-) Tagadó mondatban a „lenni” igét tagadjuk: I’m NOT sleeping. / They aren’t working. / John isn’t driving. / The dogs aren’t eating.

(?) Kérdő mondatot a „lenni” ige szórendcseréjével fejezünk ki: Are you sleeping? / Is he studying? / Are the children playing outside?

Fontos! Tanulmányozd a példamondatokat, ellenőrizd bennük a lefektetett szabályokat és emlékeztesd magad újra meg újra, hogy most „éppen folyamatban lévő” eseményekről / cselekvésekről beszélsz.

3. lépés: Kulcsszavak:

now = most, right now = éppen most, at the moment = ebben a pillanatban

Kezdődhet a gyakorlás! Ki mit csinál éppen a környezetedben? Mondd ki, ha van időd firkantsd le egy papírlapra. Tudod, az írás a memorizálás egyik építőköve! (Lásd az írásról szóló cikkemet).

+ 1 lépés: Itt is szeretném megjegyezni, hogy a kérdések lehetnek eldöntendőek és kérdőszavasak. (Erről már beszéltünk itt az egyszerű jelen idő részletezésénél). Lássunk néhány példát válaszokkal együtt:

Are they sleeping? Yes, they are.

Why are they sleeping? Because they are sleepy.

Alszanak? Igen, (azt teszik).

Miért alszanak? Mert álmosak.

Is John eating now? Yes, he is.

Where is he eating? In the kitchen.

Are you reading? No, I’m not.

John most eszik? Igen.

Hol eszik (ő)? A konyhában.

Olvasol? Nem (olvasok).

Eldöntendő kérdések esetén „igen” és „nem” (Yes. / No.) válasz helyett használd az úgynevezett rövid válaszokat! (lásd: vastagon szedett rész).

Firkálgattál néhány példamondatot? Amennyiben magasabb szinten beszéled már a nyelvet, fel tudod idézni, hogy mi mindent fejezünk még ki a folyamatos jelen idővel? Később itt is foglalkozunk majd a témával.

Folyamatos jelen idő – Present Continuous (1.szint)
Megosztás: