1.lépés: Mikor használjuk?

Amikor a cselekvés a múlt egy adott pontjában folyamatban volt, tehát éppen zajlott. Nézzünk néhány példamondatot.
(Az igeidőkről általában itt olvashatsz.)

I was having breakfast this morning at 7 a.m.

I was shopping between 3 and 4 yesterday afternoon.

They were still cooking when the guests arrived.

Peter was cycling home from work when he met his friend.

Éppen reggeliztem ma reggel 7 órakor.

Tegnap délután 3 és 4 között (éppen) vásároltam.

Még főztek, amikor a vendégek megérkeztek.

Peter hazafelé biciklizett a munkából, amikor találkozott a barátjával.

Láthatjuk, hogy a múlt egy adott pontját kifejezhetjük időponttal (7 órakor, 3 és 4 között) vagy egy másik eseménnyel (amikor hazafelé biciklizett, amikor a vendégek megérkeztek). A lényeg, hogy meg kell határozni mikor zajlott a cselekvés.

2. lépés: Igeidő csomag. Tartalmazza a legfontosabb információkat, ami az igeidőhöz kapcsolódik.

Minden folyamatos igeidőnek elengedhetetlen része a “lenni”  ige ragozott alakja. Mivel most múlt időről van szó, ezért a „lenni” ige múlt idejét használjuk, melynek csak két formája van: was / were. (I was/ you were/ he was/ she was/ it was/ we were/ they were). Ezt követi az ige, melyet “-ing” végződéssel látunk el.

(+) Állító mondatban tehát nézzünk egy további példamondatot: She was running in the park when a dog bit her. (Épp a parkban futott, amikor megharapta egy kutya).

(-) Tagadó mondatban a “lenni” igét tagadjuk: He wasn’t wearing a helmet when he had the accident. (Éppen nem viselt sisakot, amikor balesetet szenvedett). I wasn’t working when my boss called. (Nem dolgoztam éppen, amikor a főnököm hívott.)

(?) Kérdő mondatot a “lenni” ige szórendcseréjével fejezünk ki: Were you sleeping at 10 pm last night? (Aludtál tegnap este 10-kor?). Was Jenny watching TV while her mum was cooking? (Jenny tévét nézett míg az anyukája főzött?)

Fontos! Tanulmányozd a példamondatokat, ellenőrizd bennük a lefektetett szabályokat és emlékeztesd magad újra meg újra, hogy a múlt egy adott pontjában “éppen folyamatban lévő” eseményekről / cselekvésekről beszélsz.

3. lépés: Kulcsszavak:

when = amikor/ mikor, while = míg/ mialatt + bármilyen adott időpont a múltban.

+1 lépés: a szokásos példamondatok kérdőszavakkal

Were you having lunch yesterday at work? Yes, I was.

Tegnap a munkahelyeden ebédeltél? Igen.

What time were you having lunch yesterday at work?

Hány órakor ebédeltél tegnap a munkahelyeden?

Why were they talking during the lesson?

Miért beszélgettek az óra alatt?

What was she thinking while she was walking home?

Miről gondolkozott, amíg hazafelé sétált?

Most pedig alkoss mondatokat a fentieknek megfelelően. Mondatalkotás közben mindig éld bele magad a szituációba, ne csak mechanikusan képezd a mondatokat. Legyen mögötte a szándék, hogy közölni akarsz valamit!

Az írás fontosságáról és módjairól itt olvashatsz bővebben.

Folyamatos múlt idő – Past continuos, 1. szint
Megosztás: