Elsősorban akkor fontos tisztában lenni a fentiekkel, ha nyelvvizsgára készülünk. Ugyanakkor könnyedén ellenőrizhetjük saját vagy mások tudás szintjét ha megfigyeljük, hogy mely igeidőket és nyelvtani szerkezeteket használják magabiztosan.

Alapfokon (B1 szinten) már kellemesen el lehet kommunikálni. Tapasztalatom szerint van egy úgynevezett alapelvárás, ami elég lehet egy sikeres vizsgához és van a „hivatalosan” elvárt szint, amit én itt „ideális szint”-nek fogok nevezni. (a fenti különbséget a saját tanulóim által letett nyelvvizsgák és tudás-szintjük tükrében határoztam meg).

Elvárt igeidők:

Egyszerű és folyamatos jelen, azaz szokások és folyamatban lévő cselekvések. (She lives in a big city./ They always have lunch at school./ The kids are playing outside now.)

Egyszerű és folyamatos múlt, rendhagyó igék! (He went to the cinema last weekend./ While they were walking in the park they saw a squirrel.)

Jövő idő különböző formái: ‘will ‘ jóslásra és hirtelen döntésre, ‘be going to’ tervekre és folyamatos jelen leszervezett eseményekre. (I think she’ll pass the test./ I’m going to cook chicken for lunch./ They are meeting at 8 p.m. tonight.)

Befejezett jelen idő különböző kulcsszavakkal. (Have you ever eaten sushi?/ She’s never been to Japan./ He has just had a shower./ I’ve already done my homework./ He hasn’t come home yet.)

Ideális esetben:

Befejezett múlt idő. (We didn’t meet because he had missed the train.)

Egyéb elvárt szerkezetek:

Melléknévfokozás és összehasonlítás. (He’s taller than his father./ She’s not as clever as her sister./ They have less money than their neighbours./ It’s the best film Ive ever seen.)

Módosító segédigék (modals): have to, must, musn’t, should. (I have to work every day./ I must get home earlier tonight./ You mustn’t smoke here./ They should get up earlier.)

Határozószavak, mint pl.: too, enough, a little, a few. (I ate too much cake./ I have a few close friends./ My soup is not hot enough./ I don’t have enough money./ Put a little pepper into the stew.)

Kötőszavak: (She was hungry so she ate a banana./ Although she was quiet she woke up the baby.)

Ideális esetben:

Feltételes mód (Conditionals, 1st and 2nd) (If you learn more, you’ll pass your exam./ If I had more money, I would buy an expensive car.)

Might, may. (She might fail her exams./ I may go with you but I haven’t decided yet.)

Used to. (I used to smoke but I stopped years ago.)

Szenvedő szerkezet (passive), jelen és múlt időben. (This bridge was built last year./ The windows are cleaned every month.)

Én is./ Én sem. (I love football. So do I./ I’m tall. So am I./ I can’t play the piano. Neither can I./ I didn’t like this film. Neither did I.)

Függő beszéd (reported speech) = ki kinek mit mondott. (He told me that he was hungry./ They said that they were going to the zoo.)

Fontos! Írásban és beszédben is tudatosan törekedni kell arra, hogy a szerkezetek széles skáláját használja a tanuló, akárcsak szókincs tekintetében. Az írás remek fejlődési lehetőség, hiszen van idő átgondolni milyen szerkezettel lehet valamit választékosabban, magasabb szinten kifejezni.

Különböző szinteken elvárt nyelvtani szerkezetek (B1)
Megosztás: