A felsőfokú nyelvtudás (C1) alapja, hogy nem vétünk középfokon (B2) még előforduló és elnézhető hibákat. Ez nem jelenti azt, hogy hibátlanul beszélünk, de a hibákat a magasabb szintű szerkezetek használata során követjük el.

FONTOS! C1 szinten magabiztosan kell használnunk a B2 szinten „ideális”-nak számító szerkezeteket (lásd: itt), ezért kezdjük azzal a felkészülést, hogy ezeket elmélyítjük, begyakoroljuk! Ezen kívül tanuljunk meg néhány választékosabb szerkezetet. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szókincsünk fejlesztésére is: rokonértelmű szavak (synonyms) széles skálájának használata a nyelvi regiszternek megfelelően (formal, neutral, informal) a felsőfokú nyelvtudás egyik alapvető mércéje.

“Új” szerkezetek:

Narrative tenses: A múlt idejű igeidők összes formája mellett használjuk még:

 • ‘would’ : múltbeli szokások kifejezésére. pl.: In my childhood, I would walk around barefoot all the time. (nem használjuk statikus, azaz állapotot kifejező igékkel, pl.: have longer hair).
 • past continuous: ismétlődő (gyakran bosszantó) események kifejezésére, pl.: When I was at primary school, my friends were always teasing me because I was too skinny.

Distancing: távolságtartást jelent és akkor alkalmazzuk, amikor úgy akarunk információt közölni, hogy nem azonosulunk vele, esetleg nem is vagyunk benne biztosak, hogy igaz és nem személyes véleményünket fejezzük ki. Néhány példa:

 • There are said to be more than two million illiterate people in this country.
 • There seem to be more and more people who… They seemed to know everything about…
 • It is said/ It is believed/ It has been announced that…
 • There are thought to be over a hundred…

Reduced relative clauses: a létige és a vonatkozó névmás kihagyható, ha a mondat szenvedő szerkezetben (passive) van:

 • Bullfighting (which is) done for the entertainment of millions has been opposed by animal rights activists.
 • They returned to their house (which had been) destroyed by the earthquake.

Inversion: a mondat szórendjének megváltoztatása a nyomaték vagy drámai hatás kedvéért:

 • Not only is my sister beautiful (but) she’s also exceptionally smart.
 • Not until we had arrived at the hotel did we realize how down at heel it was.
 • Hasonló kifejezések: Only when…, Only then…, No sooner…, Hardly…, etc.

Conditional sentences:

 • Mixed conditionals: a két tagmondat különböző idősíkra utal. Pl.: You could be enjoying (now) the company of my friends if you had come to the party with me.
 • Alternatives to conditionals: Provided / Providing (that) we can get the loan, we’re going to buy a detached house. / Supposing you got a job offer abroad, would you accept it? Had I known that he’s so poor, I wouldn’t have married him.

Present participle clauses: tömörebben és ismétlés nélkül fejezhetjük ki magunkat, illetve vonatkozó mellékmondat helyett is használatosak. Pl.:

 • She opposed me all the time, ruining our friendship. (result)
 • Picking up the receiver, she dialled her mother immediately. (time)
 • Being afraid of flying, she has never travelled overseas. (reason)
 • The girl reading in the corner is my cousin. (the girl who is reading…)
 • I looked at the man, sitting by himself at the table. (who was sitting by himself…)

Past participle clauses: a fentiekhez hasonló módon használjuk:

 • Terrified by the noise the boy hid behind his mother. (cause)
 • Prepared by a master chef, the meal is bound to be exquisite. (reason)
 • Left completely alone he had to provide for himself.

Cleft sentences: szintén nyomatékosításra használjuk. Néhány példa:

 • What I need is a glass of water.
 • What happened was (that) I left my mobile on the train and…
 • The reason why I accepted the job was that…
 • It was last month when I last saw him.

Egyéb megtévesztő kifejezések:

 • You needn’t have hurried. (=you hurried unnecessarily) vs We didn’t need to hurry. (=we didn’t hurry)
 • I suppose (that) I’d better leave him alone. (=I think) vs The kids are supposed to clean their own rooms. (=should / expected)
 • I used to smoke. (=in the past I smoked) vs I’m used to getting up early. (=I’m accustomed to) vs I could never get used to the weather in Ireland. (to become comfortable with sth gradually)

Ezek a példák jól illusztrálják, hogy mindig van hová fejlődni. A nyelvvizsgához érdemes minél több magas szintű szerkezetet begyakorolni (én szeretek biztosra menni), de a tapasztalat az, hogy ennél kevesebb is elég: a már-már hibátlanul használt B2-es szerkezetek C1-es szókinccsel párosítva megfelelnek a felsőfokú tudásnak.

Különböző szinteken elvárt nyelvtani szerkezetek (C1)
Megosztás: