1. lépés: Mikor használjuk?

Ha már megértetted, hogy mikor használjuk a Past Perfect igeidőt (= ‘régmúlt‘, amikor már eleve a múltról beszélünk és a múlt egy adott pontjából egy még régebbi pontra utalunk vissza), akkor nem lesz nehéz megérteni annak a folyamatos formáját sem. Ugyanúgy egy ‘múltbeli esemény‘-ről ugrunk vissza egy régebbi múltbeli eseményre (=’régmúlt‘), de a folyamatossággal kifejezzük, hogy ez a ‘régmúlt’ -beli esemény bizonyos ideje már zajlott, amikorra elérkeztünk a ‘múltbeli esemény‘-hez. Például:

We had been driving for five hours when we stopped to have a cup of coffee.

Öt órája vezettünk, amikor megálltunk inni egy kávét.

2. lépés: Igeidő csomag (lásd a fenti ábrát)

Ha ezzel az igeidővel ismerkedsz, akkor már vannak alapjaid, tehát a „hozzávalók” részletezése helyett inkább a fenti ábrán szereplő példákat világítanám meg, mert a legfontosabb, hogy ráérezz az igeidő logikájára, illetve a szituációra, hogy mikor kell használni. Az 1. lépést mindig vegyük figyelembe! A múltban kell lennünk ahhoz, hogy a régmúltba vissza tudjunk ugrani! (tehát nem használjuk ezt az igeidőt, ha a jelenről beszélünk!)

(+) I had been driving for two hours when the police stopped me.(+) Két órája vezettem, amikor a rendőrség megállított.
(vagy: When the police stopped me I had been driving for two hours.)Cselekvések sorrendje mindegy, mert az igeidő maga jelzi a két cselekvés időrendjét.
Múlt idő: the police stopped me
Régmúlt: I had been driving for two hours (folyamatosan!)
(-) I hadn’t been eating well for a week… (so my immune system was down).(-) I hétig nem ettem jól… (így gyenge volt az immunrendszerem).
(?) Had you been working hard…? (before you went on holiday).(?) Keményen dolgoztál… (mielőtt elmentél nyaralni)?
(?) Why had you been waiting so long before you called the police?(?) Miért vártál olyan sokáig mielőtt hívtad a rendőrséget?

A példákból jól látszik, hogy MINDIG két cselekvés vagy esemény van és azok időrendi sorrendjét / kapcsolatát mutatják az igeidők. Gyakran ok- okozati összefüggés van közöttük.

3. lépés: Kulcsszavak (megegyezik a present perfect continuous -al)

How long…? – Mennyi ideje…?

since – óta (since Monday, since my birthday, etc.)

for – valamennyi ideje (for 3 years, for a long time, etc.)

Fontos! A többi folyamatos igeidőhöz hasonlóan ezt az igeidőt sem használjuk „non-action” (” nem cselekvő”) igékkel (pl. gondolkozással kapcsolatos igék: decide, know, stb)

Példák: (gyakrabban használjuk az összevont alakot!)

(+) We’d been waiting for 20 minutes when the bus arrived.(+) 20 perce vártunk, amikor megérkezett a busz.
(+) She’d been teaching for eight years when she decided to retrain.(+) Nyolc éve tanított, amikor az átképzés mellett döntött.
(-) They hadn’t been playing for a year when they were asked to perform.(-) Egy éve nem játszottak, amikor felkérték őket, hogy előadjanak.
(-) When we sold the car, we hadn’t been using it for years.(-) Amikor eladtuk az autót, (már) évek óta nem használtuk.
(?) How long had they been going out when they got married?(?) Mennyi ideje jártak együtt, amikor összeházasodtak?
(?) How long had you been working on the book before it was published?(?) Mennyi ideje dolgoztál a könyvön mielőtt kiadták?
(?) Had you been working hard before you had a nervous breakdown?(?) Keményen dolgoztál az ideg összeroppanásod előtt?

4. lépés: Gyakorlás

Válassz két eseményt / cselekvést és a két igeidő segítségével fejezd ki az egymáshoz való viszonyukat. Az alap mindig legyen egy múlt idejű esemény, de a mondaton belül felcserélhetőek, hiszen az igeidő úgyis mutatja az időrendet! (lásd az egyik fenti példát).

További példákat találhatsz a Narrative tenses bejegyzésemben.

Past Perfect Continuous
Megosztás: