Egy igeidő, ami a magyar nyelvtanuló számára elsőre talán kicsit megfoghatatlan, ugyanakkor nagyon logikus és ettől csodálatos. Nézzük mi a logikája. (Az igeidőkről általában itt olvashatsz).

1.lépés: Mikor használjuk?

Olyan eseményekről beszélünk a Present Perfect segítségével, melyek ugyan a múltban történtek, a jelenre való hatásuk a lényeg. (a konkrét időpont nem fontos, nincs is megadva!) Az igeidő magyar neve is erre utal: egy befejezett cselekvés, ami azonban a jelenhez kapcsolódik inkább és nem a múlthoz = befejezett jelen. A példamondatoknál figyeljük meg, hogy mi a jelenre való hatás!

2.lépés: Igeidő csomag: Tartalmazza a legfontosabb információkat, ami az igeidőhöz kapcsolódik.

Nézzük a magyarázatot példákkal (zárójelben a jelenre való hatást olvashatjuk).

(+) I have eaten a sandvich.

Ettem egy szendvicset. (=nem vagyok éhes)

(+) She has finished working.

Befejezte a munkát. (= már nem dolgozik)

(-) They haven’t finished working.

Nem fejezték (még) be a munkát. (=még dolgoznak)

(-) He hasn’t done his homework.

Nem csinálta meg a leckéjét. (még előtte áll a feladat)

(?) Have you eaten?

Ettél? (vagy még ezután fogsz?)

(?) Has she found a job?

Talált munkát? (vagy még keres?)

(?) Láthatjuk, hogy a kérdő mondatot szórend cserével képezzük. Lássunk példát kérdőszóval is:

Why have you eaten so much?

Miért ettél olyan sokat? (most attól fáj a hasad?)

Where have you put the car keys?

Hová tetted az autókulcsot? (hol van most az autókulcs?)

3.lépés: Kulcsszavak

already – már, not yet – még nem, never – (még) sosem, ever – valaha

Ezek az alap kulcsszavak, és általában „csupán” nyomatékot fejezünk ki velük, a jelentést nem befolyásolják nagy mértékben. Használatuk azonban világosabbá teszi a beszélő szándékát. Nézzünk pár további példát, most már kulcsszavakkal:

I’ve already eaten. (=I’m not hungry)

Már ettem. (= nem vagyok éhes)

She hasn’t met her boss yet.

Még nem találkozott a főnökével.

They’ve never been on holiday.

Még sosem voltak nyaralni.

Have you ever eaten sushi?

Ettél (már) valaha szusit?

Fontos! Figyeld meg az összevont alakokat! (hasn’t, I’ve, they’ve). A beszédben főleg így használjuk. Az ever (ebben az értelmezésben) kérdőmondatokban használatos.

4. lépés: Gyakorlás

Nézz körül a környezetedben. Milyen események történtek, melyeknek hatása van a jelenre? Alkoss róluk mondatokat és járj nyitott szemmel, hogy felismerd a ‘present perfect’-et igénylő mondatokat, helyzeteket.

Befejezett jelen idő (Present Perfect, 1.szint)
Megosztás: